Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

 

Във връзка с изпълнение и отчитане на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат, каним всички бенефициенти и заинтересовани страни от местната общност да вземат участие в еднодневно обучение на тема: Изпълнение и отчитане на одобрени проекти за финансиране от стратегията на ВОМР. Често допускани грешки при подготовка на изпълнението на проекти."

Обучението ще се проведе на:

  • 15.06.2023 г., с начален час – 10:00 в гр. Кубрат: Зала за обучения на “Агробизнесцентър - Кубрат”, гр. Кубрат, ул. Борис I №15;
  • 16.06.2023 г., с начален час – 10:00 в гр. Завет: Конферентна зала на Община Завет, гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19

Молим лицата, които желаят да участват в обученията, в срок до 14.06.2023 г. да заявят участието си на някой от следните електронни адреси:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

|

 

Във връзка с Административен договор № РД 50 – 52 / 16.03.2023 г. за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубтрат“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

МИГ Завет - Кубрат кани всички представители на местната общност да вземат участие в предстоящи обучения за местни лидери, които ще се проведат, както следва:

  • 27.06.2023 г. (вторник) - обучение на местни лидери с начален час 10:00 часа, място гр. Завет (заседателна зала на общината), тема: „Възможности за разработване на стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
  • 28.06.2023 г. (сряда) - обучение на местни лидери с начален час 10:00 часа, място гр. Кубрат (заседателна зала на общината), тема: „ПРСР за програмен период 2023-2027 г.“

Предвижда се да бъдат проведени и две обучения за екипа на МИГ Завет-Кубрат на следните дати:

  • 21.06.2023 г. (сряда) - обучение на екипа на МИГ Завет-Кубрат с начален час 10:00 часа, място гр. Завет (заседателна зала на общината), тема: „ПРСР за програмен период 2023-2027 г.“
  •  23.06.2023 г. (петък) - обучение на екипа на МИГ Завет-Кубрат с начален час 10:00 часа, място гр. Кубрат (заседателна зала на общината), тема: „Възможности за разработване на стратегия за ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 15.05.2023 г. (понеделник) от 16:00 часа, с място на провеждане: Заседателната зала на Община Завет, гр. Завет. Още.....

|

Във връзка с Административен договор № РД 50 – 52 / 16.03.2023 г. за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубтрат“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

МИГ Завет-Кубрат кани всички представители на местната общност да вземат участие в информационна конференция, която ще се проведе на 17.05.2023 г. – гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат, с начален час 10:00.

Темата на конференцията е „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“ .

|

На 16 март 2023 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан сключи Административен договор с УО на ПРСР, за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Одобреният бюджет на проекта е в размер на 46 675 лв.

Основна цел на проектното предложение е създаване на разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включваща мерки и подкрепяща дейности, които отговарят на установените нужди на територията на общините Завет и Кубрат.

Процесът на подготовка на стратегия за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат, ще бъде базиран на:

- анализ на социално-икономическите характеристики на територията на МИГ Завет-Кубрат с цел установяване нуждите и потенциала за развитие на двете общини;

- проучване степента на информираност, интерес и нагласи на лица от територията на МИГ Завет-Кубрат и идентифициране на заинтересованите страни за подготовка на стратегия за ВОМР.

Предвижда се да бъдат осъществени: обучения на местни лидери и заинтересовани страни; информационни кампании; работни срещи; идентифициране на намеренията за проекти; обществени обсъждания на целите, приоритетите, мерките, финансовото разпределение, критериите за оценка и приоритизирането на проекти. С участие на местната общност ще бъдат изведени индикаторите за резултат.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца.